Abordarea integrată Human Synergistics

Prin limbajul comun al Circumplexului, Modelul Integrat Human Synergistics leagă cultura și lidershipul într-un mod care le permite managerilor și liderilor să înțeleagă felul în care ei perpetuează starea actuală prin gândirea și comportamentul lor.

Human Synergistics a dezvoltat o metodologie care are la bază circumplexul. Intrumentele Human Synergistics trec prin convingeri, prin echipe, prin filozofia de conducere, prin cultura de organizație și ne arată că totul este interconectat: felul cum se comportă oamenii, cum sunt conduși, cum functionează organizațiile au la bază convingeri, iar metodologia HS te ajută cu același model conceptual să treci prin mai multe straturi.

Ce obții în urma unei diagnoze de cultură?

Diagnoza de cultură organizațională îți oferă date cantitative și calitative despre:

Toate aceste întrebări vor primi răspunsuri clare, coerente și argumentate în raportul de diagnoză.

Diagnoza organizațională are la bază două moduri principale de abordare

Structura organizației

Cum este organizată și cum funcționează organizația, care este strategia, organigrama și toate procesele și procedurile organizației

Cultura organizației

Aspectele care țin de modul în care oamenii interacționează între ei în organizație și de modul cum își fac treaba

Rezultatele pe termen lung ale unei organizații depind de comportamentele repetate ale angajaților. Intensitatea acestor norme de comportament dă cultura de organizație. Dacă o organizație își propune anumite rezultate în viitor, ar trebui să se asigure că rutinele de comportament ale oamenilor sprijină acele aspirații și nu le frânează.

Modelul pe care îl folosim când facem diagnoza de cultură se numește “Cum Funcționează cultura”

În urma completării chestionarelor OCI si OEI de către angajații organizației va rezulta un raport de diagnoză care va detalia modelul de mai sus.

Concret, înțelegerea modului cum funcționează cultura și climatul împreună înseamnă înțelegerea a 4 componente separate dar interconectate:

Care sunt normele de comportament din organizația ta?