Metodologie diagnoză

Cultura unei organizații este un subiect de analiză şi planificare strategică, la fel ca strategia de afaceri. Nu este suficient să înţelegi ce iţi propui la nivelul afacerii, trebuie să înţelegi ce fel de organizaţie îţi trebuie ca să poţi pune acele planuri în practică. DIAGNOZA de cultură te ajută să înțelegi felului în care cultura are impact în eficacitatea organizaţiei.

În procesul de diagnoză sunt folosite 3 instrumente care măsoară:

Cultura curentă a organizației (Chestionarul OCI®)

Studiul de cultură de organizație (Organizational Culture Inventory®)

Eficacitatea organizației (climatul și angajamentul) - Chestionarul OEI

Studiu de Eficacitate Organizațională (Organizational Effectiveness Inventory®)

Cultura ideală a organizației (Chestionarul OCI® Ideal)

Studiul de cultură de organizație ideală (Organizational Culture Inventory®)
OCI

Chestionarul OCI® - Studiul de cultură de organizație (Organizational Culture Inventory®)

Este cel mai larg răspândit și folosit instrument pentru măsurarea culturii organizaționale din lume.

Chestionarul OCI® este cel mai bine documentat și cercetat, validat științific instrument pentru măsurarea culturii organizaționale din lume. Totodată OCI® este singurul instrument din lume recunoscut de o comunitate academică internațională, care măsoară cultura de organizațieadică felul cum cred oamenii că se așteaptă de la ei să se comporte pentru a se potrivi cu organizația în care lucrează. Unele norme comportamentale măsurate de OCI sunt pozitive și sprijină relațiile interpersonale constructive, rezolvarea eficace a problemelor și dezvoltarea personală; altele sunt disfuncționale și pot conduce la conflicte inutile, insatisfacție și tensiuni în rândul angajaților.

Chestionarul OCI® răspunde la întrebările: de ce se întâmplă așa lucrurile în organizație? De ce funcționează așa organizația?

 • cuprinde 120 de afirmații care descriu stiluri de atitudini și comportamente specifice pentru 12 tipuri de cultură organizațională
 • măsoară 12 de dimensiuni/scale/tipuri de norme culturale
 • cuprinde 12 afirmații sumarizatoare care măsoară consecințele modelelor de cultură organizațională identificate de respondenți
 • utilizează scale Likert;

OCI® a fost adoptat de numeroase organizații și completat de peste 2.000.000 de persoane și este singurul instrument internațional acceptat de comunitatea academică de specialitate pentru măsurarea culturii de organizație. OCI este folosit în proiecte de schimbare culturală împreună cu OCI® Ideal pentru determinarea diferențelor culturale, stabilirea și prioritizarea țintelor de schimbare.

Chestionarul OEI - Studiu de Eficacitate Organizațională (Organizational Effectiveness Inventory®)

Chestionarul OEI – este instrumentul Human Synergistics care măsoară climatul, angajamentul și satisfacția angajaților. Se bazează pe date concrete, obținute din cercetare și este potrivit pentru programele de schimbare fundamentate pe date și măsurători gândite în așa fel încât să crească nu doar angajamentul membrilor, ci și eficacitatea organizației. OEI permite stabilirea nivelului de angajament al membrilor organizației și identificarea punctelor forte și a necesităților de dezvoltare.

Chestionarul OEI răspunde la întrebările: Cum se întâmplă lucrurile în organizație? Cu ce consecințe?

 • cuprinde 128 de întrebări referitoare la parametrii operaționali de conducere a unei organizații (elemente de climat, de satisfacție și consecințe);
 • utilizează scale Likert și scale diferențiale;
 • măsoară factori cauzali care determină cultura dar și impactul culturii asupra performanței la nivel de individ / echipă/ organizație;
 • corelația OCI®/OEI arată exact locul în care o intervenție de schimbare culturală produce efectele dorite
 • generic, OEI măsoară climatul de organizație; măsoară 31 de dimensiuni/scale numite factori cauzali sau pârghii de schimbare a culturii și 12 dimensiuni/scale numite consecințe ale culturii de organizație;

Organizational Effectiveness Inventory® (OEI) este:

 • Un instrument conceput pentru a măsura atitudinile și percepțiile membrilor cu privire la structurile organizaționale, sistemele, tehnologiile (conceperea posturilor) și abilităților/calităților oamenilor cu care lucrează;
 • Un mod prin care organizațiile pot să-și măsoare eficacitatea prin intermediul consecințelor la nivel individual, de grup și de organizație;
 • Evaluează factorii și condițiile interne care au un impact asupra performanței și pot servi drept pârghii de schimbare culturală;
 • Poate fi folosit în locul chestionarelor tradiționale pentru măsurarea atitudinilor sau climatului și pentru a da sens și logică rezultatelor privind angajamentul membrilor;
OEI

Chestionarul OCI® Ideal - Studiul de cultură de organizație ideală (Organizational Culture Inventory® Ideal)

Chestionarul OCI® Ideal este versiunea chestionarului OCI care permite proiectarea unor noi modele de comportament care să susțină viziunea, strategia și obiectivele organizației.

Identificarea culturii organizaționale ideale presupune definirea unui set de comportamente dorite mai exact, descrierea felului cum ar dori top managementul ca angajații să se comporte astfel încât să susțină direcția strategică organizației.

Organizație cu organizație, facem România mai bună

Vrei și tu să schimbi ceva în organizația ta?