Dezvoltare Organizațională

Cultura este principalul diferențiator al organizaţiilor de top. Cultura influențează performanța, angajamentul și capacitatea de a crea un mediu de lucru pozitiv și inovativ. Cultura poate fi măsurată și condusă.

OCI

Organizational Culture Inventory® (OCI)

OCI este singurul instrument din lume recunoscut de o comunitate academică internațională care măsoară cultura de organizație – adică felul cum cred oamenii că se așteaptă de la ei să se comporte pentru a se potrivi cu organizația în care lucrează.Este un instrument de evaluare a culturii prin prisma comportamentelor pe care angajaţii le percep ca fiind solicitate implicit pentru a îndeplini aşteptările organizaţiei. Cu alte cuvinte, OCI® măsoară valorile şi convingerile împărtăşite într-o organizaţie. Astfel, unele norme comportamentale măsurate de OCI® pot fi pozitive şi sprijină relaţiile interpersonale constructive, rezolvarea eficace a problemelor şi dezvoltarea personală; altele, pot fi disfuncţionale şi de aceea conduc la conflicte inutile, insatisfacţie şi tensiuni în rândul angajaţilor.Citește mai multe despre metodologia de diagnoză cultură aici.
OEI

Organizational Effectiveness Inventory® (OEI)

Este un instrument care măsoară performanţa la nivel individual, de grup şi pe ansamblul organizaţiei precum şi factorii şi condiţiile care au impact asupra performanţelor organizaţiei. Oferă informaţii privind modul în care structura, sistemele, tehnologia, aptitudinile sau calităţile personale pot fi modificate pentru a îmbunătăţi performanţa şi eficacitatea unei companii pe termen lung.Folosit împreună cu OCI  oferă o imagine completă a relaţiei dintre valorile companiei şi cultura   determinată la momentul curent. Acest lucru permite identificarea factorilor cheie care influenţează relaţia amintită şi determină măsura în care alţi factori ce acţionează din exterior pot influenţa relaţia dintre cultura şi structura organizaţiei. Folosirea acestui set de chestionare este utilă pentru că pe baza rezultatelor se pot determina strategii de dezvoltare a companiei şi se pot propune planuri de Dezvoltare la nivel individual şi de grup.Citește mai multe despre metodologia de diagnoză cultură aici.
CSS

Customer ServiceStyles™ (CSS)

Customer ServiceStyles™ (CSS) este o diagnoză organizațională externă concepută pentru a măsura comportamentele pe care beneficiarii unei organizații le observă atunci când interacționează cu membrii ei. În plus, diagnoza măsoară o serie de consecințe importante ale experienței pe care beneficiarii o au atunci când interacționează cu organizația, cum ar fi satisfacția, loialitatea și recomandările directe.

CSS măsoară impactul stilurilor de servire în experienţa de cumpărare şi le influenţează clienţilor intenţiile viitoare de cumpărare. CSS este un instrument flexibil şi agil care motivează o organizaţie şi pe liderii ei să îşi îmbunătăţească relaţia cu clienţii. Acest tip de raport, complementar diagnozei cu OCI® (Studiul de cultură organizaţională), a fost dezvoltat cu date care provin de la organizaţii din industrii variate, atât de la clienţi interni şi externi.

Schimbarea organizațională

Schimbarea organizatională este o provocare care ajută oamenii să deprindă pașii unui proces eficace de schimbare organizațională

Transformarea

Transformarea este o simulare  care scoate la iveală filosofiile și asumpțiile referitoare la cum trebuie condusă transformarea și schimbarea unei organizații

O cultură orientată spre calitate

Simularea O cultură orientată spre Calitate este un exercițiu despre conformitatea cu  standardele versus conformitatea cu așteptările clienților, despre cum gândirea de tip autodezvoltare este cea care dă autonomie angajaților. Autonomia este cea care îi face să analizeze fiecare nevoie specifică/ unică și să poată lua decizii independent. Această abordare creează percepția de excelență (nu conformitatea cu standardele care este și ea foarte utilă dar cu alt tip de impact).

Vrei să afli cum poți aplica aceste instrumente în organizația ta?

Scrie-ne să afli care instrumente sunt potrivite pentru organizația ta